8 ส.ค.61 หอการค้าจังหวัดมุกดาหาร จัดประชุมด้านเศรษฐกิจภาคเอกชนและภาครัฐ 3 เมือง 3 ประเทศ (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต - กวางตรี)

 

         เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมปรึกษาหารือ ด้านเศรษฐกิจภาคเอกชนและภาครัฐ 3 เมือง 3 ประเทศ ประกอบด้วยเมืองมุกดาหาร - สะหวันนะเขต - กวางตรี ซึ่งแต่ละประเทศได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมโดยได้รับความร่วมมือการจัดงานจากสถาบันความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong Institute: MI)
         ทั้งนี้เพื่อหาความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว ในพื้นที่เมืองชายแดนทั้ง 3 ประเทศ โดยทางหอการค้ามุกดาหาร จะผลักดันให้มีการลงนามร่วม 3 ประเทศ ครอบคลุมทุกด้านเศรษฐกิจทุกด้าน ทั้งด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงลุ่มแม่น้ำโขง ด้านการส่งออกและการค้าระหว่างเมืองชายแดน การเชื่อมโยงและสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ของทั้ง 3 ประเทศให้เป็นกลุ่มธุรกิจสายเลือดใหม่ที่จะมาต่อยอดพัฒนาระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นชายแดนทั้ง 3 เมือง 3 ประเทศ รวมถึงการพัฒนาระบบโลจิสติกเชื่อมต่อไปสู่ปลายทางประเทศที่ 3 โดยผ่านระบบ CCA

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่า