8 ก.ย.60 ผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชน (โต๊ข่าวจังหวัดมุกดาหาร) ประจำเดือนกันยายน 2560


เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์ท่านหนูฮัก บ้านพาลุกา ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมโต๊ะข่าวจังหวัด ตามโครงการผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชน (โต๊ข่าวจังหวัดมุกดาหาร) ประจำเดือนกันยายน 2560 โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องที่แถลงต่อสื่อมวลชน ประกอบด้วย 1.การเตรียมงานเฉลิมฉลองครบ 35 ปี จังหวัดมุกดาหาร 2.การเปิดพิพิธภัณฑ์ท่านหนูฮัก 3. วิ่งมุกดาหาร มาราธอน นานาชาติ เพื่อการท่องเที่ยว 4.การจัดปั่นจักรยานท่องเมืองมุก พิชิตภูมโนรมย์. 

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว