จังหวัดมุกดาหาร เร่งแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เน้นมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังในปี 2563
สำหรับผู้ที่ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่นด้วยการสร้างมลพิษทางอากาศ

 

         ตามที่นายกรัฐมนตรี ประชุมมอบนโยบายในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และสถานการณ์ภัยในพื้นที่ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกลไปยังทุกจังหวัด เมื่อวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา
       โดยเมื่อวันที่ 3 ต.ค.62 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมแก้วกินรี ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดมุกดาหาร และดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
       จังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหน่วยงานทุกหน่วยที่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและจริงจัง โดยจะสร้างความเข้าใจถึงสถานการณ์ของฝุ่นละออง PM2.5 ของจังหวัดมุกดาหารให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ และจะดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิด ตามกฎหมายอย่างจริงจัง ซึ่งจะเริ่มในปี 2563 โดยจัดให้มีศูนย์ปฎิบัติการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับท้องถิ่น ในช่วงที่มีค่า PM 2.5 สูง พร้อมทั้งจะดำเนินการลงนามข้อตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่อไป.

     ที่มาข่าว : ส.ปชส.มุกดาหาร

สงวนลิขสิทธิ์ © ส.ค.43 โดยทีมงาน mukdahannews, muknews

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว