จังหวัดมุกดาหาร มอบเงินกู้ยืมประกอบอาชีพแก่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการประเภทรายบุคคล

         เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม เวลา 11.00 น. ที่ห้องโถง ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1 นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีมอบเงินกู้ยืมประกอบอาชีพคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการประเภทรายบุคคล ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้น เพื่อมอบทุนสำหรับการประกอบอาชีพหรือการขยายกิจการของผู้พิการ และผู้ดูแลคนพิการ ทั้งแบบรายบุคคล และรายกลุ่ม จำนวน 48 ราย เป็นเงิน 2,173,000 บาท ซึ่งจังหวัดมุกดาหาร ให้บริการกู้ยืมเงินกองทุน ตั้งแต่ปี 2539 จนถึง ณ ปัจจุบันมีลูกหนี้กองทุนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 2,891 ราย เป็นเงิน จำนวน 98,159,100 บาท.

สงวนลิขสิทธิ์ © ส.ค.43 โดยทีมงาน mukdahannews, muknews

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว