ข่าวเก่าเดือน สิงหาคม 2557

 

29 ส.ค. 57 มูลนิธิการ​กุศลมุกดาห​าร พร้อมห้างร้​านต่างๆในจั​งหวัดมอบอุ​ปกรณ์การเรี​ยนให้กับเด็​กนักเรียน โรงเรียนชุ​มชนศรีบุญเ​รือง คลิกรายละเอียด
29 ส.ค.57 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร ออกหน่วยเคลื่อนที่ร่วมกับรถโมบายเพื่อชำระภาษีประจำปี คลิกรายละเอียด
30 ส.ค.57 นายกสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดมุกดาหาร HS4AD ลาออกก่อนครบวาระ คลิกรายละเอียด
29 ส.ค.57 ขยายเวลาการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ คลิกรายละเอียด
28 ส.ค.57 บ้านบะ ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อยชนะเลิศการประกวดบ้านฉันมีดี ปี 2557 คลิกรายละเอียด
28 ส.ค.57 ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร คุมเข้มการนำเด็กออกนอกประเทศที่ด่านสากลสะพานมิตรภาพ แห่งที่ 2 คลิกรายละเอียด
27 ส.ค.57 ร้อย ตชด 234 มุกดาหาร ตรวจยึดไม้​พะยูง 108 ท่อน/เหลี่​ยม มูลค่าล้าน​กว่าบาท คลิกรายละเอียด
สรุปยอดการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) จังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 15-26 สิงหาคม 2557 มีสมัคร 26 คน คลิกรายละเอียด
26 ส.ค.57 นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการโรงเรียนเครือข่ายห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี คลิกรายละเอียด
มุกดาหาร-แม่สอด 2 เขตเศรษฐกิจพิเศษ จับมือเชื่อมประตูเมืองชายแดน EWEC แขนซ้ายขวาประเทศไทย คลิกรายละเอียด
26 ส.ค.57 นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานเปิดการนำเสนอผลการบริหารจัดการครัวเรือนยากจน ที่ธารจินดารีสอร์ท มุกดาหาร คลิกรายละเอียด
26 ส.ค.57 จังหวัดมุกดาหารประชุมสัมมนา สื่อมวลชนอาเซียนสัญจร กิจกรรมโครงการสร้างและพัฒนา คลิกรายละเอียด
25 ส.ค.57 ตม. มุกดาหารจับกุม สามีภรรยาค้ายาบ้าและติดสินบนเจ้าหน้าที่ไม่ให้จับกุม คลิกรายละเอียด
25 ส.ค.57 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ประชุมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์.คลิกรายละเอียด
25 ส.ค.57 ตำรวจภูธรเ​มืองมุกดาห​าร ต้อนรับคณะ​กรรมการตรว​จติดตามประ​เมินผลการทำ​งาน ตามโครงการ​ตำรวจภูธรผู้​รับใช้ชุมช​น คลิกรายละเอียด
23 สค 57 หอการค้ามุ​กดาหาร ต้อนรับคณะ​กรรมการบริ​หารหอการค้​าไทย,สภาหอ​การค้าแห่ง​ประเทศไทย คลิกรายละเอียด
23 ส.ค.57 ประชุมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ณ วัดคำแสนสุข อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร คลิกรายละเอียด
22 ส.ค.57 เจ้าหน้าที่ปกครองมุกดาหารสนธิกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดรถเก๋ง 2 คันใต้ถุนแฟลตที่พักคนงานโรงงานน้ำตาล คลิกรายละเอียด
22 ส.ค.57 ปกครองมุกดาหาร ยึดรถเก๋ง 2 คันบรรทุกไม้พะยูง เตรียมส่งประเทศเพื่อนบ้าน คลิกรายละเอียด
22 ส.ค.57 โรงเรียนมุ​กดาหาร ฝึกอบรมการ​ปฐมพยาบาลแ​ละการช่วยชี​วิตขั้นพื้​นฐานใน โครงการ 100 โรงเรียน 10,000 คนเยาวชนจิ​ตอาสา CPR กู้ชีพ คลิกรายละเอียด
21 ส.ค.57 ผ่านไป 7 วัน สำหรับการส​รรหาบุคคลด้​านต่างๆ เข้ารับการ​คัดเลือกเป็​นสมาชิกสภา​ปฏิรูปแห่ง​ชาติจังหวั​ดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
21 ส.ค.57 โรงพยาบาลมุกดาหารจัดงานวันร่วมใจมอบความสุขผู้ป่วยและญาติ คลิกรายละเอียด
21 ส.ค.57 จับได้แล้ว​... กลุ่มวัยรุ่​นที่ก่อเหตุ​ทำร้ายร่าง​กายผู้อื่น เมื่อคืนวั​นที่ 13 สิงหาคม 2557 เป็นเยาวชน อายุระหว่า​ง 17-20 ปี คลิกรายละเอียด
21 ส.ค.57 นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการติดตาม โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ คลิกรายละเอียด
21 ส.ค.57 ผู้ตรวจราช​การกรมส่งเ​สริมการปกค​รองท้องถิ่​น เขต 11 ลงพื้นที่จั​งหวัดมุกดา​หารติดตามก​ารดำเนินงา​นศูนย์ดำรง​ธรรมจังหวั​ดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
20 ส.ค.57 ฝนตกหนักหลายชั่วโมงทำให้น้ำท่วมขังถนนหลายสายในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
20 สิงหาคม 2557 ผู้ว่าราชก​ารจังหวัดมุ​กดาหาร มอบบ้านให้​กับราษฎรที่​มีฐานะยากจ​น กรณี เจ็บป่วยพิ​การอนาถา ในเขตท้องที่​อำเภอดงหลว​ง 3 หลัง คลิกรายละเอียด
19 ส.ค.57 ผู้ว่าราชก​ารจังหวัดมุ​กดาหารมอบบ้​านให้ผู้ปร​ะสบปัญหาคว​ามเดือดร้อ​นของประชาช​น กรณียากจนเ​จ็บป่วย พิการ อนาถา จังหวัดมุก​ดาหาร คลิกรายละเอียด
19 ส.ค.57 วิทยุการบิ​นฯ มินิวอลเลย์​บอล คัดตัวแทนจั​งหวัดมุกดา​หาร คลิกรายละเอียด
18 ส.ค. 57ตชด.234 มุกดาหารจั​บรถหรูลักล​อบขนไม้ชิง​ชัน จำนวน 22 แผ่น มูลค่า 2 ล้านบาท คลิกรายละเอียด
18 ส.ค.57 จังหวัดมุกดาหารจัดสัมมนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โอกาศแห่งประตูอีสาน 2515 คืนความสุขสู่ประชาชน ณ มุกดาหารแกรนด์โฮเทล คลิกรายละเอียด
16 ส.ค.57 ตำรวจมุกดาหาร จับโจ๋ตระเวนลักรถจักรยานยนต์มาชำแหละ คลิกรายละเอียด
16 ส.ค.57 จังหวัดมุกดาหารอบรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยงเป็นอาสาพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด คลิกรายละเอียด
15 ส.ค.57 เทศบาลเมืองมุกดาหาร ฉีดพ่นยากำจัดยุงลายกันโรคไข้เลือดออก คลิกรายละเอียด
15 ส.ค.57 พลเอก ชัยวัฒน์ สะท้อนดี ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ที่นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกนครพนม  คลิกรายละเอียด
14 ส.ค.57 จังหวัดมุ​กดาหารมอบบ้​านให้ผู้ปร​ะสบปัญหาคว​ามเดือดร้อ​นของประชาช​น กรณียากจน คลิกรายละเอียด
14 ส.ค.57 การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร แถลงข่าว การแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2557 คลิกรายละเอียด
14 ส.ค.57 จังหวัดมุกดาหารจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ คลิกรายละเอียด
13 ส.ค. 57 พิธีเปิดมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
13 ส.ค.57 ส.ปชส.มุกดาหาร รับรางวัลหน่วยงานดีเด่นรองชนะเลิศอันดับ 1 และ หน่วยงานประชาสัมพันธ์ตัวอย่าง จากอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ คลิกรายละเอียด
12 ส.ค.57 พสกนิกรทุกหมู่เหล่าจังหวัดมุกดาหารร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรจำนวนมาก คลิกรายละเอียด
12 ส.ค.57 ผู้ว่าฯ มุกดาหารพร้อมด้วยพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ คลิกรายละเอียด
11 ส.ค. 57 สนามหญ้าเที​ยม Smile Soccer มุกดาหาร จัดการแข่ง​ขันฟุตบอลยุ​วชน เทิดไท้องค์​ราชินี รุ่นอายุไม่​เกิน 12 ปี คลิกรายละเอียด
8 ส.ค.57 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร จัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 57 คลิกรายละเอียด
8 ส.ค. 57 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัด จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน คลิกรายละเอียด
7 ส.ค.57 ด่านศุลกากรมุกดาหารสนธิเจ้าหน้าที่ทหาร,ตม.,กอ.รมน.สกัดรถวีโก้ขนเงินไทย30ล้านออกนอก คลิกรายละเอียด
7 ส.ค.57 เสวนามุกดาหาร ความรุ่งเรืองในอดีต ปัจจุบัน อนาคต ณ มุกดาหารแกรนด์โฮเทล คลิกรายละเอียด
6 ส.ค.57 อบจ.มุกดาหารปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกรียติ 12 สิงหามหาราชินี คลิกรายละเอียด
6 ส.ค.57 จังหวัดมุกดาหารปล่อยพันธุ์ปลาจำนวนหนึ่งล้านตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2557 คลิกรายละเอียด
6 ส.ค.57 ภาคประชาชนจังหวัดมุกดาหารร่วมภาคีเคลือข่าย ประชุมสัมมนา พิจารณาข้อเสนอการพัฒนาเขตเศษฐกิจพิเศษมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
6 ส.ค.57 อบจ.มุกดาหารทำข้อตกลง MOU กับตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร เรื่องการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา คลิกรายละเอียด
6 ส.ค.57 น้ำป่าไหลเข้าท่วมพื้นที่อำเภอดงหลวง คลิกรายละเอียด
5 ส.ค.57 จังหวัดมุกดาหาร ประกาศเตือนภัย ฝนตกหนัก น้ำท่วมเฉียบพลัน น้ำล้นตลิ่ง น้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม คลิกรายละเอียด
5 ส.ค.57 จังหวัดมุกดาหาร เตรียมพร้อมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ คลิกรายละเอียด
4 ส.ค.57 จังหวัดมุกดาหาร เปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ ที่หอประชุม อ.เมืองมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
4 ส.ค.57 จังหวัดมุกดาหาร สร้างความปรองดอง และมอบความสุขให้ประชาชน คลิกรายละเอียด
3 ส.ค.57 ชาวบ้าน บ.โนนศรี หมู่ 3 ตื่น งูเหลื่อมยาว 4 เมตร หลังเขมือบเหยื่อขนาดใหญ่เข้าไปจนไม่สามารถเลื้อยไปไหนได้ คลิกรายละเอียด
3 ส.ค.57 ทหารจับรถข​นไม้ชิงชัน 24 ท่อน/เหลี่​ยม มูลค่ากว่า​ล้านบาท คลิกรายละเอียด
1 ส.ค.57 ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหารจัดประชุมชี้แจงเครือข่ายประชาสัมพันธ์  คลิกรายละเอียด
1 ส.ค.57 จังหวัดมุกดาหารเปิดศูนย์ดำรงธรรมรับเรื่องร้องทุกข์และแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชน คลิกรายละเอียด

กลับหน้าแรก