ข่าวเก่าดือน สิงหาคม 2558

 

โตโยต้ามุกดาหาร สนับสนุนโครงการ "ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA" ประจำ ปี 2558  คลิกรายละเอียด
31 ส.ค. 58 การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการความร่วมมือไทย-ลาว ในการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนก ครั้งที่ 2  คลิกรายละเอียด
27 ส.ค.58 สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร มุ่งพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐานคุณภาพ คลิกรายละเอียด
27 ส.ค.58 จังหวัดมุกดาหาร ร่วมสมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.มุกดาหาร ต้อนรับคณะผู้ประกอบก​ารท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรปราการ คลิกรายละเอียด
26 ส.ค.58 ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อเตรียมการจัดประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 7  คลิกรายละเอียด
26 ส.ค.58 เปิดโครงการ ค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชะนีนาถ  คลิกรายละเอียด
27 ส.ค. 58 กรมวังผู้ใหญ่ ลงพื้นที่ จ.มุกดาหาร อบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง  คลิกรายละเอียด
27 ส.ค.58 จังหวัดมุกดาหาร ต้อนรับคณะกรรมาธิการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่น สภาปฏิรูปแห่งชาติศึกษาดูงาน คลิกรายละเอียด
27 ส.ค.58 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จัดสัมมนาโครงการภูมิปัญญามุกดาหารกับการเปลี่ยนผ่านสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษและประชาคมอาเซียน คลิกรายละเอียด
27 ส.ค.58 จังหวัดมุกดาหาร ต้อนรับคณะกรรมาธิการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่น สภาปฏิรูปแห่งชาติศึกษาดูงาน คลิกรายละเอียด
26 ส.ค.58 ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหารการ ฝึกอาชีพช่างตัดผม แก่สมาชิกครัวเรือนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน คลิกรายละเอียด
25 ส.ค.58 ตร. มุกดาหาร ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมป้องกันการก่อวินาศกรรม คลิกรายละเอียด
ตำรวจภูธร เมืองมุกดาหาร เตือนระวังแก๊งตบทรัพย์ ใช้รถยนต์เฉี่ยวชนแล้วเรียกค่าเสียหาย คลิกรายละเอียด
25 ส.ค.58 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เปิดศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน คลิกรายละเอียด
24 ส.ค.58 วัยรุ่นมุกดาหารเมาขับรถแหกด่านชนผู้ขับขี่จักรยานยนต์และรถยนต์ที่จอดอยู่ถนนก่อนถูกจับกุม คลิกรายละเอียด
24 ส.ค.58 ขนส่งจังหวัดมุกดาหารสรุปยอดประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร กง. รวมทั้งสิ้น 16,855,000 บาท คลิกรายละเอียด
24 ส.ค.58 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแผ่คุณธรรมจริยธรรมใน ร.ร.วิถีพุทธ คลิกรายละเอียด
24 ส.ค.58 อบจ.มุกดาหาร จัดโครงการพัฒนาแกนนำเด็กเยาวชนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด คลิกรายละเอียด
22 ส.ค.58 อุดมอลูมิเนียม FA CUP จัดการแข่งขันฟุตบอล ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม smile soccer จังหวัดมุกดาหาร รอบชิงชนะเลิศ  คลิกรายละเอียด
23 ส.ค.58  ภาคีเครือข่ายการพัฒนา จ.มุกดาหาร จัดเวทีสภาฮ่วมฮักโฮมแฮงแพงมุกดาหาร “คนมุกดาหารกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” คลิกรายละเอียด
21 ส.ค.58 ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารประชุมโต๊ะข่าวจังหวัดมุกดาหารตามโครงการ “ผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชน” คลิกรายละเอียด
21 ส.ค.58 เปิดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาเรียนรู้ด้านพระพุทธ ศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา คลิกรายละเอียด
21 ส.ค.58 แรงงานจังหวัดมุกดาหารรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ คลิกรายละเอียด
20 ส.ค.58 จังหวัดมุกดาหาร ฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย) คลิกรายละเอียด
20 ส.ค.58 นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานมอบบ้าน ซึ่งเหล่ากาชาด จว.ม.ห. ร่วมกับ อบต.คำบก จัดซื้อวัสดุ ให้ผู้นำและราษฎรในหมู่บ้าน คลิกรายละเอียด
19 ส.ค.58 ผู้ว่าฯมุกดาหารมอบบ้านให้ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน กรณียากจนเจ็บป่วย พิการ อนาถา อำเภอดงหลวงจำนวน 2 หลัง คลิกรายละเอียด
19 ส.ค. 58 สมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่่ยวจังหวัดมุกดาหาร ประชุมครั้งที่ 6/58 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเทล จ.มุกดาหาร คลิกรายละเอียด
19 ส.ค. 58 สำนักชลประทานที่ 7 ขุดสระน้ำเร่งด่วนแก้ใขปัญหาภัยแล้ง ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี คลิกรายละเอียด
18 ส.ค.58 ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร เผาทำลายของกลางที่สิ้นสุดคดี คลิกรายละเอียด
17 ส.ค.58 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการสรรหาอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.)”  คลิกรายละเอียด
16 ส.ค.58 พสกนิกรชาวจังหวัดมุกดาหารร่วมปั่นจักรยานเพื่อแม่ bike for Mom และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบันทึกกินเนสเวิร์ลเรคคอร์ด คลิกรายละเอียด
16 ส.ค.58 จ.มุกดาหาร การเปิดลงทะเบียนปั่นเพื่อแม่ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร  คลิกรายละเอียด
14 ส.ค.58 การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดมุกดาหารประจำปีงบประมาณ 2558 ณ โรงเรียน เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร คลิกรายละเอียด
14 ก.ค.58 ประมงมุกดาหารทำพิธีปล่อยปลา 500,000 ตัว เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา  คลิกรายละเอียด
14 ส.ค.58 ไชเตสทำความเข้าใจกับหน่วยงานข้างเคียงเกี่ยวกับกฎหมายสัตว์ป่าพืชป่าตามแนวชายแดน คลิกรายละเอียด
12 ส.ค.58 จังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง ตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ คลิกรายละเอียด
12 ส.ค.58 จังหวัดมุกดาหารจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ คลิกรายละเอียด
11 ส.ค.58 อบจ.มุกดาหารร่วมกับ อบต.พังแดง ปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี คลิกรายละเอียด
9 ส.ค.58 โครงการ Kick For MOM เตะบอลเพื่อแม่ เทิดไท้องค์ราชินี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ สนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม SMILE SOCCER  คลิกรายละเอียด
สตรีมุกดาหารร่วมประชุมค้ามนุษย์ตามแนวชายแดน 3 ประเทศ 4 จังหวัด ณ จังหวัดกวางตรี  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  คลิกรายละเอียด
7 ส.ค.58 ตำรวจเมืองมุกดาหาร จับกุมแก๊งลักรถจักรยานยนต์ส่งประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมของกลางรถจักรยานยนต์ 3 คัน คลิกรายละเอียด
6 ส.ค.58 จังหวัดมุกดาหาร ได้รับพระราชทานเข็มกลัดที่ระลึกพระราชทาน,เสื้อจักรยานพระราชทาน คลิกรายละเอียด
5 ส.ค.58 นายธวัชชัย ธรรมรักษ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร ประธานแถลงข่าว การประมูลทะเบียนรถสวย ณ มุกดาหารแกรนด์โฮเทล คลิกรายละเอียด
5 ส.ค.58 โครงการอาชีวะให้เลือดให้ชีวิต GIVE BLOOD-GIVE LIFE ณ  ลานเอนกประสงค์อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
4 ส.ค.58 จังหวัดมุกดาหารซ้อมใหญ่ปั่นจักรยาน Bike for MOM ปั่นเพื่อแม่ จากหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ไปตามจุดต่างๆ ระยะทาง 27 กม. คลิกรายละเอียด
2 ส.ค.58 สถานการณ์ น้ำโขงที่มุกดาหาร ยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดอยู่ที่ 10.24 เมตร ห่างจากจุดวิกฤติ 2.26 เมตร ( 12.50 เมตร) คลิกรายละเอียด
1 ส.ค.58 เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กระบวนการพัฒนาอาชีวะคุณธรรม” ณ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร คลิกรายละเอียด

กลับหน้าแรก