ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

         เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ที่พระอุโบสถวัดศรีมงคลใต้ (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร สถานที่ประกอบพิธีจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ประธานฝ่ายฆราวาส พระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระสุทธิสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร (ธ) โดยมีข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร ตำรวจ ประธานแม่บ้านมหาดไทย จิตอาสา และประชาชนร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
       โดยเมื่อเวลา 09.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญใบพลู 7 ใบ ถวายพระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ เจิมใบพลู ประธานสงฆ์ถวายใบพลู 7 ใบ แด่พระสงฆ์เถราจารย์ พระครูจันทรวิสุทธิ์ อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองมุกดาหาร (ธ) เจ้าอาวาสวัดศรีมงคลเหนือ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร (ธ)
       จากนั้นเวลา 10.00 น. พระเถราจารย์นำใบพลูดับเทียนชัย พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์คาถาดับเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย ประธานสงฆ์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ขันน้ำสาคร และมอบให้ประธานพิธีผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวคาถาตักน้ำ เจ้าหน้าที่ส่งที่ตักน้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อตักน้ำอภิเษกจากขันน้ำสาครใส่คนโท ผู้ว่าราชการจังหวัดและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ประเคนภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 30 รูป ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ประธานสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำ-รับพร เป็นเสร็จพิธี
       และเมื่อถึงเวลา 12.00 น. เจ้าหน้าที่ตั้งพิธีบายศรีเวียนเทียนสมโภชน้ําอภิเษก บัญฑิตทําพิธีบายศรีและเบิกแว่นเวียนเทียน แว่นที่ 1 ผู้ว่าราชการจังหวัดรับแว่นเวียนเทียนจากบัญฑิตแล้วกวัดแว่นที่จุดเทียนเข้าหาตัว 3 ครั้งแล้วส่งต่อให้ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่อยู่ในพระอุโบสถ เวียนไปทางซ้ายจนครบ 3 รอบ เมื่อครบแล้วคนสุดท้ายส่งให้ บัญฑิตเบิกแว่นเทียน เป็นอันเสร็จพิธี.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว