9 พ.ค.61 คุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2561

         เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ว่าที่ ร.ต.พิเชษฐ์ แก้วจินดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญประจำปี อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวาระการประชุมเรื่องคำสั่งการแต่งตั้ง อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดมุกดาหาร, เรื่องงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561, เรื่องกรอบนโยบายสำคัญของกระทรวงยุติธรรม / กรมคุมประพฤติที่เกี่ยวกับงานอาสาสมัครคุมประพฤติ พร้อมรับฟังนโยบายจากอธิบดีกรมคุมประพฤติ โดยมี อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดมุกดาหาร จากทุกอำเภอในจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า 150 คน.

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่า