มุกดาหาร เปิดงานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562

         เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.40 น. ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ผู้นำศาสนา ทั้ง 3 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม และนักเรียน นักศึกษาร่วมในพิธีเปิด
       ด้วย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับองค์การทางศาสนา 3 ศาสนา ประกอบด้วย ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกร ด้วยน้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมล้น ด้วยพระเมตตาด้านพระศาสนา พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทย ในการปฏิบัติตามหลักคำสอนทางศาสนา ทรงพระราชทานพระราชูปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมงานศาสนาและคุณธรรมของปวงชนชาวไทย ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 องค์การทางศาสนา 3 ศาสนา และองค์กรเครือข่าย พร้อมใจกันจัดงาน รวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมบำเพ็ญความดีถวายพระราชกุศลแด่พระองค์.

สงวนลิขสิทธิ์ © ส.ค.43 โดยทีมงาน mukdahannews, muknews

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว