9 ก.ย. 60 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดมุกดาหาร ออกหน่วย "โครงการแว่นแก้ว" ครั้งที่ 425 เพื่อพี่น้องประชาชนที่มีปัญหาทางด้านสายตา

 

         เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 ที่ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการแว่นแก้ว เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 425 พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธี
        นายอนุสรณ์ ตติยปรีชา ผู้อำนวยการโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้า ที่เสื่อมสภาพตามอายุใช้งาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โครงการแว่นแก้ว เป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา เมื่อปี 2546 โดยมีโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ และบริษัท ทรูวิชั่นส์ ร่วมเป็นผู้ดำเนินโครงการ มีกระทรวงสาธารณสุข และบริษัท หอแว่นกรุ๊ป เป็นผู้สนับสนุน โครงการแว่นแก้ว เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งแก่พี่น้องประชาชนผู้มีปัญหาด้านสายตาซึ่งการมองเห็นนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของทุกคน การได้รับแว่นตาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับพี่น้องประชาชน ให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวัน ต่อไป.

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว