จังหวัดมุกดาหาร เชิญชวนทุกภาคส่วน เข้าร่วมโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล


จังหวัดมุกดาหาร เชิญชวนข้าราชการ ประชาชนทุกภาคส่วน เข้าร่วมโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 ระหว่างวันที่ 16 – 30 ตุลาคม 2560 ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

         ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า ด้วยคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับจังหวัดมุกดาหาร กำหนดจัดโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ และส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา ตามแนวทางที่ถูกต้องอย่างแพร่หลาย จำนวน 89 รูป ทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชน ในระหว่างวันที่ 16 – 30 ตุลาคม 2560 ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
         โดยคุณสมบัติของผู้อุปสมบท เพศชาย อายุ 20 ปีบริบูรณ์ จนถึงไม่เกิน 60 ปี สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่ทุพพลภาพ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง และไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามหลักพระวินัย โดยสมัครได้ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม่) ชั้น 2 ภายในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 และประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพ และร่วมอุปถัมภ์การบรรพชาอุปสมบทตามกำลังศรัทธา โดยแจ้งความประสงค์อนุโมทนาบุญ ได้ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม่) ชั้น 2 ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์หมายเลข 042 611 089

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว