7 ต.ค.61 โตโยต้ามุกดาหาร จัดสัมนา"ทักษะการให้บริการลูกค้า ดีอย่างเหลือเชื่อ"

 

         เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2561 ที่โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โตโยต้ามุกดาหาร จัดสัมนา"ทักษะการให้บริการลูกค้า ดีอย่างเหลือเชื่อ" โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์เอท เป็นวิทยากรในการจัดสัมนาในครั้งนี้ ซึงสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงาน คณะผู้บริหารในองค์กรได้เป็นอย่างมาก บรรยากาศเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ นอกจากจะได้เรียนรู้หลักแนวคิดดีๆในเชิงบวกแล้ว ยังได้มีโอกาสเปิดใจระดมความคิด การทำงานเป็นกลุ่ม เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญาหาร่วมกัน การรับฟังปัญหาและนำมาปรับปรุงแก้ไข ให้เกิดผลดียิ่งๆขึ้นไป ตลอดการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข และการส่งต่อสิ่งดีๆ สู่ลูกค้าด้วยการให้บริการที่ดีอย่างเหลือเชื่อที่ออกจากใจทุกฝ่าย.

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่า