9 พ.ย.61 มุกดาหาร จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดศรีมงคลเหนือ และทาสีสะพานข้ามห้วยมุก

         เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ในกิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดศรีมงคลเหนือ และการทาสีสะพานข้ามห้วยมุก เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วน ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ปลัดจังหวัดมุกดาหาร คณะเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองมุกดาหาร ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงาน ลูกจ้าง ตลอดจนประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้อย่างมากมาย
        สำหรับกิจกรรมครั้งนี้เป็นการทำความสะอาดภายในบริเวณวัดที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม และการทาสีสะพานข้ามห้วยมุก ซึ่งสำเร็จไปด้วยดีจากการร่วมมือร่วมใจ และได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ องค์กรเอกชน รัฐวิสาหกิจ และพี่น้องประชาชนในจังหวัดมุกดาหาร.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว