9 พ.ย.61 อบจ.มุกดาหารให้การต้อนรับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 210

         เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ที่หอแก้วมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้ให้การต้อนรับ พันโทอิทธิพล นนลือชา ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร พร้อมคณะหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 มณฑลทหารบกที่ 210 ค่ายพระยอดเมืองขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเป็นการศึกษาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์และภูมิประเทศ ซึ่งเกี่ยวกับการฝึกและศึกษาของนักศึกษาชั้นปีดังกล่าว ในโอกาสนี้ คณะครูและนายทหารนักเรียนฯ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปแนวคิดการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ และเยี่ยมชมหอแก้วมุกดาหาร
       หอแก้วมุกดาหาร หรือหอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก คือ หอสังเกตการณ์ที่มีความสูง 65.50 เมตร ที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของ จังหวัดมุกดาหาร สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2539 ในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี หอแก้วมุกดาหาร ตั้งอยู่บนถนนมุกดาหาร - ดอนตาล ห่างจากอำเภอเมืองมุกดาหาร 2 กิโลเมตร เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00 น. -18.00 น.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว