9 พ.ย.61 ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร ออกตรวจสอบใบอนุญาตของครูต่างชาติ พร้อมแนะนำความรู้กฎหมายคนเข้าเมือง

         เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 พ.ต.อ.โกเมน สุภาพ ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร กล่าวว่า ตามนโยบายของ พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รักษาราชการแทนผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัด สตม. บูรณาการกำลังกับตำรวจท่องเที่ยว สถานีตำรวจในพื้นที่ และหน่วยงานต่างๆ ให้เร่งรัดดำเนินการกวาดล้างจับกุมคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด (Overstay) หลบหนีเข้าเมือง และทำงานผิดกฎหมาย ตลอดจนผู้กระทำผิดกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามพันธกิจหน้าที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในลำดับแรก คือ ตรวจสอบ/คัดกรองชาวต่างชาติ (คนต่างด้าว) ที่จะเข้ามาและอยู่ต่อในประเทศอย่างเข้มข้นและมีประสิทธิภาพมุ่งสู่การขจัดปัญหาทางสังคมและอาชญากรรมข้ามชาติ
        พ.ต.อ.โกเมน สุภาพ ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าในวันนี้ ได้เข้าทำการตรวจสอบครูชาวต่างชาติที่โรงเรียนมุกดาหาร โดยได้รับความร่วมมือจากทางโรงเรียนเป็นอย่างดี ซึ่งทราบว่ามีครูชาวต่างชาติ จำนวน 20 คน จากการตรวจสอบพบว่ามีครูต่างชาติ สัญชาติอังกฤษ 3 คน เยอรมัน 2 คน รัสเซีย 2 คน ออสเตรเลีย 1 คน ซิมบับเวโรดีเซีย 3 คน แคเมอรูน 2 คน ตุรกี 1 คน ฟิลิปปินส์ 4 คน และ จีน 2 คน รวม 20 คน ซึ่งครูชาวต่างชาติทั้งหมดได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรทำงานโดยถูกต้องตามกฎหมายทุกคน และขอฝากประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายตลอดจนเป็นการแสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาชนในการแจ้งข้อมูลข่าวสารของทางราชการและการแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิดกฎหมาย หากท่านพบเห็นคนต่างด้าวกระทำผิดกฎหมาย หรือสงสัยว่าเป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย กรุณาแจ้งมายัง สายด่วน สตม.1178 ได้ตลอด 24 ชม. ทางเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการตรวจสอบและจับกุมต่อไป.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว