9 พ.ย.61 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่มุกดาหาร ประชุมหารือด้านแรงงานกับภาคเอกชนในการจัดตั้งศูนย์พัฒนากำลังคนรองรับเขตเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร

         เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมต้อนรับ พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในการลงพื้นที่ตรวจราชการ และประชุมหารือด้านแรงงานกับภาคเอกชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร (การจัดตั้งศูนย์พัฒนากำลังคนรองรับเขตเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ภาคเอกชน หอการค้า สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และเจ้าของสถานประกอบการในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว