9 พ.ย.61 โตโยต้ามุกดาหาร ร่วมกับกลุ่มนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ Young FTI Mukdahan จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชน
ในพิธีส่งมอบโครงการมุกดาหารโรงเรียนยั่งยืน 2 ณ โรงเรียนบ้านสองคอน อำเภอหว้านใหญ่

         เมื่อวันที่ 9 พศจิกายน 2561 โตโยต้ามุกดาหาร ร่วมจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชน ร่วมกับกลุ่มนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ Young FTI Mukdahan ภายใต้โครงการ "มุกดาหารโรงเรียนยั่งยืน 2" (Mukdahan Sustainable school) เพื่อเป็นศูนย์กลาง และเป็นต้นแบบของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Mukdahan Sustainable District Model) ณ โรงเรียนบ้านสองคอน ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีการส่งมอบอาคารเรียน
        ซึ่งทางโตโยต้ามุกดาหาร ได้อำนวยความสะดวกในการให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ ฟรี! 24 รายการ ให้กับผู้ที่ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรม คณะครู ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรม อบรมขับขี่ปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคอน เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการใช้รถ ใช้ถนนร่วมกับบุคคลอื่น และไม่เป็นสาเหตุทำให้บุคคลอื่นเกิดอุบัติเหตุ.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว