9 ธ.ค.61 จังหวัดมุกดาหาร ข้าราชการ ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน กว่า 2,500 คน รวมใจเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก"

 

         เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ที่ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 3 คน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชน จังหวัดมุกดาหาร กว่า 2,500 คน ร่วมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงจักรยานนำพสกนิกรปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก 2018 ในพิธีเปิดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ เส้นทางประวัติศาสตร์ ไป-กลับพระลานพระราชวังดุสิต – สวนสุขภาพลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 9 ธันวาคม 2561 และได้พระราชทานพระราชานุญาต ให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก” ในโอกาสพิธีเปิดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ตามเส้นทางแต่ละจังหวัดกำหนด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคม
       สำหรับจังหวัดมุกดาหาร ได้กำหนดปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก” ตามเส้นทาง Bike For Dad ปี 2558 เริ่มตั้งแต่หน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ไปตามถนนสำราญชายโขง ถนนพิทักษ์พนมเขต ถนนชยางกูร และถนนเรียบริมฝั่งแม่น้ำโขง ผ่านสถานที่สำคัญของจังหวัด เช่น ศาลหลักเมือง ตลาดอินโดจีน หอแก้วมุกดาหาร ศาลปู่พญานาค สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 มุกดาหาร วัด 10 แห่ง โรงเรียน 10 แห่ง และไปสิ้นสุดที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด รวมระยะทาง 25.3 กิโลเมตร ในระหว่างพักครึ่งทาง ที่ศาลปู่พญานาค สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมกิจกรรม นักปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก” ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 49,000 ตัว ลงในแม่น้ำโขง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแม่น้ำโขงอีกทางหนึ่งด้วย สำหรับจังหวัดมุกดาหาร มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก” จำนวน 3,267 คน.