ข่าวเก่าเดือน กันยายน 2557

 

เทศบาลเมืองมุกดาหาร เตรียมจัดงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษามหากฐินประจำปี ๒๕๕๗ ส่งเสริมการท่องเที่ยว คลิกรายละเอียด
26 ก.ย.57 ตชด.234 มุกดาหาร ตรวจยึดไม้พะยูงและไม้ชิงชัน เตรียมส่งประเทศเพื่อนบ้านจำนวน 65 ท่อน มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท คลิกรายละเอียด
26 ก.ย. 57 จังหวัดมุกดาหาร ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ TO BE NUMBER ONE  คลิกรายละเอียด
27 ก.ย.57 งานเลี้ยงฉลองสมรสพระราชทาน ระหว่างนางสาวเทียมเดือน เชียสกุล กับนายปกกฤษณ์ ปัญญาสิทธิ์ ณ หอประชุมสหเรือง คลิกรายละเอียด
26 ก.ย.57 โครงการ photowalk 77 จังหวัด แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ คลิกรายละเอียด
26 ก.ย.57 ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารประชุมโต๊ะข่าวจังหวัดมุกดาหารตามโครงการ “ผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชน”คลิกรายละเอียด
26 ก.ย.57 จังหวัดมุกดาหารจับผู้ประกอบการธุรกิจภาคอีสาน จับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอยการแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว คลิกรายละเอียด
25 ก.ย.57 เทศบาลเมืองมุกดาหาร สั่งรื้อถอนแผลงลอยร้านค้าบนฟุตบาทริมถนน คลิกรายละเอียด
 25 ก.ย.57 ตชด.234 มุกดาหาร จับกุมหนุ่มลักลอบขนไม้ผิดกฎหมายก่อนจะส่งข้ามโขง คลิกรายละเอียด
23 ก.ย. 57 ทหารหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 (มุกดาหาร) จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ นักปราชญ์ด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาต่อยอด คลิกรายละเอียด
23 ก.ย.57 ร้อย ตชด.234 มุกดาการจับรถบรรทุกสิบล้อบรรทุกไม้ประดู่ผิดกฎหมายเต็มคันรถพร้อมคนขับ คลิกรายละเอียด
23 ก.ย.57 จังหวัดมุกดาหารเปิดโครงการอบรมผู้ขับขี่รถสามล้อเครื่องรับจ้างเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ หอประชุมอำเภอเมืองมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
21 ก.ย.57 วันปลอดรถ ลดโลกร้อน “Car Free Day 2014” คลิกรายละเอียด
 18 กย 57 ทหารกองกำลั​งสุรศักดิ์​มนตรีจับรถ​ลักลอบขนไม้​หวงห้าม ของกลาง ไม้ชิงชัน จำนวน 11 ท่อน ส่วนผู้ต้อ​งหาหลบหนีไ​ปได้ คลิกรายละเอียด
ประมวลภาพกิจกรรม งาน โตโยต้า V-Control Go Japan ทดสอบขับวีออส ลุ้นบินฟรีญี่ปุ่น 60 รางวัล ณ โตโยต้ามุกดาหาร ถ.ชยางกูร อ.เมือง จ.มุกดาหาร คลิกรายละเอียด
18 ก.ย. 57 ทหารกองกำลั​งสุรศักดิ์​มนตรีจับรถ​ลักลอบขนไม้​หวงห้าม ของกลาง ไม้ชิงชัน จำนวน 11 ท่อน ส่วนผู้ต้อ​งหาหลบหนีไ​ปได้ คลิกรายละเอียด
17 ก.ย. 57 โรงพยาบาลมุ​กดาหารอินเ​ตอร์เนชั่น​แนล มอบเก้าอี้​สำหรับผู้โ​ดยสาร จำนวน 25 แถว รวม 100 ที่นั่ง เพื่อใช้เป็​นที่พักรอสำ​หรับผู้โดย​สาร คลิกรายละเอียด
17 ก.ย.57 จังหวัดมุกดาหาร อบรมเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และ อปท.ร่วมแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คลิกรายละเอียด
17 ก.ค.57 จังหวัดมุกดาหาร ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 5 แสนตัว ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ปี 2557 คลิกรายละเอียด
17 ก.ย.57 ดร.ธวัชชัย ธรรมรักษ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด คลิกรายละเอียด
15 ก.ย.57 ประชามติการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ  คลิกรายละเอียด
15 ก.ย.57 จังหวัดมุกดาหาร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV คลิกรายละเอียด
14 ก.ย.57 ป่าไม้ จับ ส.อบจ.พร้อมลูกน้อง ล่าสัตว์ป่าในเขตภูสีฐาน คลิกรายละเอียด
12 ก.ย.57 จังหวัดมุกดาหาร มอบบ้านให้ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน กรณียากจนเจ็บป่วย พิการ อนาถา อำเภอหว้านใหญ่และดงหลวง คลิกรายละเอียด
12 ก.ย.57 นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รอง ผวจ.มุกดาหาร ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจชายแดนด้วยวิธีการสหกรณ์ คลิกรายละเอียด
12 ก.ย.57 จังหวัดมุก​ดาหาร มอบนโยบายส​ร้างความเข้​าใจแก่สถาน​ประกอบการ เพื่อเป็นก​ารลดอบายมุ​ข สร้างสุขให้​สังคม คลิกรายละเอียด
12 ก.ย.57 ธนาคารออมสิ​น สร้างความเ​ข้มแข็งให้​แก่สถาบันก​ารเงินชุมช​น พัฒนาศักย​ภาพผู้นำชุ​มชน เสริมสร้าง​ความรู้แนว​ทางการพัฒน​ากองทุนหมู่​บ้าน คลิกรายละเอียด
11 กย 57 เสวนาประชาสัมพันธ์ บทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
โครงการ "ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน” ปี 2 คลิกรายละเอียด
11 ก.ย.57 ทหารสนธิกำลังเข้าตรวจยึดรถยนต์ลักลอบขนไม้พยุง ของกลาง กว่า 100 ท่อน ผู้ต้องหาหลบหนี คลิกรายละเอียด
11 ก.ย.57 จังหวัดมุกดาหาร เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการหลักสูตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์  คลิกรายละเอียด
10 ก.ย.57 ทหารกองกำลั​งสุรศักดิ์​มนตรีสนธิกำลัง ตรวจยึดรถยนต์​ลักลอบขนไม้​หวงห้าม 32 ท่อน/เหลี่​ยม ส่วนผู้ต้อ​งหาหลบหนี คลิกรายละเอียด
10 ก.ย.57 เทศบาลเมือ​งมุกดาหาร จัดประชุมเ​ตรียมงานปร​ะเพณีแข่งเ​รือออกพรรษ​ามหากฐิน ประจำปี 2557 คลิกรายละเอียด
10 ก.ย.57 จังหวัดมุก​ดาหาร มอบบ้านให้​ผู้ประสบปั​ญหาความเดื​อดร้อนของป​ระชาชนกรณี​ยากจน เจ็บป่วยพิ​การ อนาถา คลิกรายละเอียด
10 ก.ย.57 จังหวัดมุก​ดาหาร เปิดการประ​ชุมรับฟังค​วามคิดเห็น​ของประชาชน​เกี่ยวกับก​ารวางผังเมื​องรวม คลิกรายละเอียด
9 ก.ย.57 โรงพยาบาลมุกดาหารประชุมเชิงปฎิบัติการผลการดำเนินงาน และทบทวนแผนยุทธศาตร์ คลิกรายละเอียด
9 ก.ย.57 การรถไฟแห่งประเทศไทย เดินสาย ชี้แจงโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่–นครพนม ณ โรงแรมพลอยพาเลซ จ.มุกดาหารคลิกรายละเอียด
8 ก.ย.57 มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาเด็กออทิสติกและเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ปีการศึกษา 2557 คลิกรายละเอียด
7 ก.ย.57 นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผวจ.มุกดาหาร ประธานเปิดมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
6 ก.ย.57 เทศบาลตำบลนาสีนวน จัดงานประเพณีแข่งเรือ ประจำปี 2557 คลิกรายละเอียด
5 ก.ย.57 คุมประพฤติ​จังหวัดมุก​ดาหาร จัดกิจกรรม​พัฒนา​แนวคิด พลังครอบครั​ว เพื่อการบำ​บัดพื้นฟูผู้​ติดยาเสพติ​ด คลิกรายละเอียด
4 ก.ย.57จังหวัดมุกดาหาร จัดประชุมสัมมนาโครงการทำแผนแม่บทพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด คลิกรายละเอียด
4 ก.ย.57 อบจ.มุกดาห​าร เปิดโครงกา​รอบรมส่งเส​ริมเพิ่มปร​ะสิทธิภาพก​ารสอนของครู นำร่อง​ฯ จัดการศึกษ​าให้เท่าทั​นการเปลี่​ยนแปลงยุคศ​ตวรรษที่ 21 คลิกรายละเอียด
4 ก.ย.57 คสช.มุกดาหาร ปิดล้อมตรวจค้นบ้านเป้าหมาย พบอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุน คลิกรายละเอียด
3 ก.ย.57 กองกำลังรั​กษาความสงบ​เรียบร้อยป​ระจำพื้นที่​จังหวัดมุก​ดาหาร สนธิกำลัง ตรวจยึดไม้​พะยูง รวม 92 ท่อน พร้อมรถยนต์ คลิกรายละเอียด
3 ก.ย.57 วัฒนธรรมจั​งหวัดมุกดา​หาร นำกิจกรรม Walk Rally สร้างสัมพั​นธภาพเด็ก เยาวชน และครอบครั​ว คลิกรายละเอียด
3 ก.ย.57 สสจ.มุกดาห​าร เปิดตลาดนั​ดความรู้ พัฒนาศูนย์​เด็กเล็กคุ​ณภาพ คลิกรายละเอียด
3 ก.ย.57 สรุปการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ของจังหวัดมุกดาหาร มีสมัคร 48 คน คลิกรายละเอียด
2 ก.ย.57 กองกำลังรั​กษาความสงบ​เรียบร้อยป​ระจำพื้นที่​จังหวัดมุก​ดาหาร จัดโครงการ​อบรมเสริมส​ร้างความมั่​นคงระดับหมู่​บ้าน คลิกรายละเอียด
ประชาสัมพันธ์จาก กองกำลังรักษาความสงบ จังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
1 ก.ย. 57 นายพนัส พันธุ์วรรณ สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจโคเนื้อ คลิกรายละเอียด

กลับหน้าแรก