ข่าวเก่าเดือน กันยายน 2559

 

30 ก.ย.59 นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาพร้อมส่วนราชการ และประชาชนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมทำบุญตักบาตร ในกิจกรรมตักบาตรรุ่งอรุณ คลิกรายละเอียด
30 ก.ย.59 นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานมอบทุนสนับสนุนจากมูลนิธิคุณพุ่ม คลิกรายละเอียด
29 ก.ย. 59 ชายเร่ร่อนดื่มหนักช๊อกตายกลางเมือง คลิกรายละเอียด
28 ก.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร มอบเงินช่วยเหลือเกษตรผู้ปลูกข้าว อำเภอนิคมคำสร้อย  คลิกรายละเอียด
 28 ก.ย. 59 ทีมเจ้าหน้าที่ป้องกันควบคุมโรค ที่ 10 อุบลราชธานี ลงพื้นมุกดาหาร พบผู้ป่วยซิกา 9 ราย คลิกรายละเอียด
28 ก.ย. 59 มุกดาหาร อบรมส่งเสริมบทบาทผู้นำท้องถิ่นและชุมชนด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อใช้โอกาศในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คลิกรายละเอียด
27 ก.ย.59 บริษัทโตโยต้ามุกดาหาร(1993)ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด มอบหนังสือ ตู้หนังสือ และอุปกรณ์กีฬา ให้โรงเรียนชุมชนดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร คลิกรายละเอียด
27 ก.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร จัดงานครบรอบ 34 ปี วันสถาปนาการก่อตั้งจังหวัด คลิกรายละเอียด
27 ก.ย.59 จังหวัดมุกดาหารจัดงาน จุดเทียนขึ้นภู บูชาพระใหญ่ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ คลิกรายละเอียด
27 ก.ย.59 ทำบุญครบรอบ 100 วันการจากไปของคุณพ่อ รุ่งเรือง(สรศักดิ์) ตั้งประกิจ ร่วมกันถวายภัตราหารเพลที่ โรงแรม มุกดาหาร แกรนด์ คลิกรายละเอียด
26 ก.ย. 59 สภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนกันยายน 2559 คลิกรายละเอียด
26 ก.ย.59 อบจ.มุกดาหาร จัดงานเฉลิมฉลอง 70 ปีครองราชย์ 84 พรรษามหาราชินี 20 ปีหอแก้วมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
25 ก.ย.59 จังหวัดมุกดาหาร เปิดการแข่งขันจักรยาน รายการ "ปั่นเปิดเมืองมุก ร่วมสนุกพิชิตภูมโนรมย์" หนึ่งในกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาจังหวัดมุกดาหาร ครบรอบ 34 ปี คลิกรายละเอียด
23 ก.ย.59 โตโยต้ามุกดาหาร เปิดตัวใหม่ โตโยต้าเซียนต้า ณ บูธโตโยต้าโรบินสันมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
23 ก.ย. 59 SME Bank เปิดตัว สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan 3) สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  คลิกรายละเอียด
23 ก.ย. 59 งานสัมมนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร อินโดจีน  คลิกรายละเอียด
23 ก.ย. 59 การจัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ ( Tnternational Health Regulation 2005,THR 2005) จังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
22 ก.ย. 59 โตโยต้ามุกดาหาร จัด "Talk show สนุกเวอร์" ครั้งแรก ในจังหวัดมุกดาหารกับติวเตอร์ภาษาอังกฤษชื่อดัง Mr. Adam Bradshaw  คลิกรายละเอียด
22 ก.ย. 59 จังหวัดมุกดาหารประชุมกลุ่มย่อย เพื่อระดมความคิดเห็นศึกษาวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนดอนตาล คลิกรายละเอียด
22 ก.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด คลิกรายละเอียด
21 ก.ย. 59 ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด รับมอบเก้าอี้สุขา เพื่อส่งต่อให้ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพระบบขับถ่าย คลิกรายละเอียด
21 ก.ย. 59 ปลัดจังหวัดมุกดาหาร เปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน อำเภอนิคมคำสร้อย รุ่นที่ 1 ประจำปี 2559  คลิกรายละเอียด
21 ก.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร โฉนดที่ดินให้กับราษฎร อำเภอดอนตาล ตามโครงการ "มอบโฉนดที่ดิน ตามปณิธานความดี เทิดพระบารมีพ่อหลวง" คลิกรายละเอียด
โกยคำฟาร์ม : จำหน่ายจิ้งหรีด พันธุ์จิ้งหรีด อาหารจิ้งหรีด อุปกรณ์การเลี้ยงจิ้งหรีด ทั้งราคาปลีก และราคาส่ง โทร : 098-8312536 คลิกรายละเอียด
21 ก.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร เปิดร้านค้า "ประชารัฐ สุขใจ SHOP" จุดจำหน่ายสินค้าจากชุมชน แห่งที่ 2 ที่ สถานีบริการน้ำมัน ปตท.สาขาคำอาฮวน คลิกรายละเอีย
21 ก.ย. 59 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหาร ร่วมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงมุกดาหาร มอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ สาขาดอนม่วงพัฒนา คลิกรายละเอียด
20 ก.ย. 59 เทศบาลเมืองมุกดาหาร เปิดโครงการพัฒนาส่งเสริมแกนนำด้านสุขภาพในชุมชน คลิกรายละเอียด
20 ก.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร ออกหน่วยเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง มีประชาชนในพื้นที่มารับบริการด้านต่างๆ จำนวนมาก คลิกรายละเอียด
20 ก.ย. 59 ผู้ว่าฯมุกดาหาร และนายกเหล่ากาชาดมุกดาหาร มอบบ้านให้แก่ราษฎรกรณียากจน เจ็บป่วย พิการ อนาถา จำนวน 2 หลัง พื้นที่ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง คลิกรายละเอียด
20 ก.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร เปิดประชุมสัมมนาโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี  คลิกรายละเอียด
20 ก.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร เปิดสัมมนาผลการวิจัย “เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ศักยภาพและความรู้ท้องถิ่น ต่อการป้องกันผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม” จัดโดย มูลนิธิชีวิตไท ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  คลิกรายละเอียด
19 ก.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร อบรมเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ตามนโยบายรัฐบาล คลิกรายละเอียด
19 ก.ย.59 จังหวัดมุกดาหาร แถลงข่าว "ปั่นเปิดเมืองมุก ร่วมสนุกพิชิตภูมโนรมย์" ณ ลานจุดชมวิวภูมโนรมย์ คลิกรายละเอียด
19 ก.ย. 59 พมจ.มุกดาหาร จัดประชุมเตรียมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดมุกดาหาร หลัง พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 คลิกรายละเอียด
19 ก.ย.59 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองมุกดาหาร อบรมให้ความรู้ แก้ปัญหาสายตาในผู้สูงอายุ ชุมชนศรีมงคลยอดแก้ว คลิกรายละเอียด
19 ก.ย. 59 มุกดาหารพร้อมขับเคลื่อนแนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ตามแผนปฏิบัติการ ประเทศไทยไร้ขยะ ตามแนวทาง ประชารัฐ คลิกรายละเอียด
19 ก.ย. 59 โครงการปลูกไม้ใหญ่ในเมือง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คลิกรายละเอียด
17 ก.ย. 59 สนามหญ้าเทียมสมายเซอร์เกอร์ จัดการแข่งขันฟุตบอลอายุไม่เกิน 18 ปี มีทีมเข้าร่วมแข่งขันกว่า 24 ทีม. คลิกรายละเอียด
16 ก.ย. 59 ท็อปส์เพื่อเกษตรกรไทย ร่วมใจประชารัฐ จำหน่ายสินค้าชุมชนขึ้นชื่อของจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดใกล้เคียง คลิกรายละเอียด
14 ก.ย. 59 ตชด.234 (บ้านดงมัน) ฝึกอบรมยุทธวิธีตำรวจและการตัดสินใจใช้อาวุธปืนประจำกาย แก่ตำรวจทางหลวงอำนาจเจริญ  คลิกรายละเอียด
14 ก.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  คลิกรายละเอียด
14 ก.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร มอบนโยบายแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร 4 ปี รอบใหม่ (พ.ศ.2561 - 2564)  คลิกรายละเอียด
14 ก.ย. 59 เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกหน่วยบริจาคโลหิต อำเภอคำชะอี  คลิกรายละเอียด
14 ก.ย. 59 ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 4/2559  คลิกรายละเอียด
14 ก.ย. 59 พายุโซนร้อน ราอี (Rai) ที่เคลื่อนตัวเข้าจังหวัดมุกดาหาร ก่อนจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่นและหย่อนความกดอากาศต่ำตามลำดับ ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
13 ก.ย. 59 เทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดกิจกรรม "ขัดล้างคราบสีเก่า(พื้น,ราวกันตก) ริมตลิ่งแม่น้ำโขงต้อนรับวันครบ 34 ปี การก่อตั้งจังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
13 ก.ย. 59 จังหวัดมุกดาหารคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยรอบที่ 2 ปี 2559 โดยมีผลิตภัณฑ์ที่สมัครเข้ารับการคัดสรรทั้งหมด 34 ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย คลิกรายละเอียด
12 ก.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ  คลิกรายละเอียด
12 ก.ย 59 จังหวัดมุกดาหาร จัดอบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร  คลิกรายละเอียด
11 ก.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร ลงนามสัตยาบันเพื่อร่วมสร้าง “จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” โดยกลไกประชารัฐ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 2559  คลิกรายละเอียด
10 ก.ย. 59 พบลูกระเบิดสมัยสงครามโลกโผล่กลางกองทราย โชคดีที่ไม่เกิดระเบิด คลิกรายละเอียด
9 ก.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร ต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานด้านแรงงาน ตามนโยบายของรัฐบาล คลิกรายละเอียด
5-9 ก.ย.59 โตโยต้าร่วมโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA และ กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย คลิกรายละเอียด
9 ก.ย. 59 พมจ.มุกดาหาร เปิดเวทีให้เยาวชนแสดงออกซึ่งความสามารถ พลังสร้างสรรค์ความสามัคคี เนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียด
8 ก.ย.59 นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/2559 คลิกรายละเอียด
8 ก.ย.59 นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ปี 2559 คลิกรายละเอียด
8 ก.ย.59 นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานประชุมหารือข้อราชการที่มีความสำคัญ หรือเร่งด่วนประจำสัปดาห์ (เวทีวาระยามเช้า) คลิกรายละเอียด
7 ก.ย. 59 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียด
7 ก.ย. 59 ตำรวจคำชะอี จับหนุ่มหนองคายขนยาบ้า18,000 เม็ด ยาไอช์ 2.28 ก.ก.ส่งนายทุนที่จันทบุรี คลิกรายละเอียด
7 ก.ย. 59 สปสช. จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สำหรับกองทุนต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 10 คลิกรายละเอียด
7 ก.ย. 59 ปภ.จังหวัดมุกดาหาร ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด
7 ก.ย. 59 สวท.มุกดาหาร จัดบรมการผลิตรายการ ดีเจเยาวชนป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น คลิกรายละเอียด
7 ก.ย. 59 ยุติธรรมจังหวัดมุกดาหารประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน คลิกรายละเอียด
7 ก.ย.59 จังหวัดมุกดาหารเปิดโครงการปลูกจิตสำนึกจริยธรรมและคุณธรรม ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ คลิกรายละเอียด
6 ก.ย. 59 พิธีส่งมอบสนามกีฬาอำเภอนิคมคำสร้อย โครงการก่อสร้างสนามกีฬาระดับอำเภอ กรมพลศึกษา มูลค่า 24,500,000 บาท ( ยี่สิบสี่ล้านห้าแสนบาท ) คลิกรายละเอียด
6 ก.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับส่วนราชการ มอบบ้าน และสิ่งของเครื่องใช้ดำรงชีพให้ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย  คลิกรายละเอียด
6 ก.ย. 59 ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร จัดค่ายเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติดเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายเยาวชนให้มีส่วนในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชนของตน คลิกรายละเอียด
5 ก.ย.59 โตโยต้ามุกดาหาร ร่วมอำเภอนิคมคำสร้อย เปิดโครงการ "ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ประจำปี 2559" คลิกรายละเอียด
5 ก.ย.59 โตโยต้ามุกดาหาร ลงพื้นที่ร่วมหน่วยงานรัฐ บริการตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในครัวเรือนให้กับชาวบ้าน คลิกรายละเอียด
5 ก.ย.59 สวท.มุกดาหาร นำนักเรียน ศึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ คลิกรายละเอียด
5 ก.ย.59 ร้อย ตชด.234 สนธิกำลังหน่วยข้างเคียง ตรวจยึดกระเทียม 8 ตัน คลิกรายละเอียด
4 ก.ย. 59 กอ.รมน.จ.มุกดาหาร สนธิกำลังเข้าตรวจยึดไม้หวงห้ามพื้นที่คำชะอี คลิกรายละเอียด
4 ก.ย.59 นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหารเป็นประธานพิธีปิดงานรวมพลสมาชิก To Be Number One มุกดาหาร และมอบรางวัลการประกวดกิจกรรมสร้างสุข คลิกรายละเอียด
3 ก.ย.59 โตโยต้ามุกดาหาร ประกวดวงดนตรี สตริง MUSIC CONTEST ครั้งที่ 2 คลิกรายละเอียด
2 ก.ย. 59 จังหวัดมุกดาหาร ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว แรงงาน และประชาสัมพันธ์ เพื่ออำนวยความสะดวก และผลักดันให้เกิดความร่วมมือความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  คลิกรายละเอียด
1 ก.ย.59 จังหวัดมุกดาหารจัดโครงการผู้ว่าพาเยี่ยมวัดสืบสานประเพณีวิถีพุทธ ณ วัดโพธิ์ไทร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด