สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
มอบผ้าห่มบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

         เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ที่หอประชุมอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มอบผ้าห่มกันหนาว เสื้อ ถุงท้า และยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 570 ชุด เพื่อบรรเทาภัยหนาวให้แก่ประชาชนผู้ที่ประสบภัยหนาวจากอากาศที่เย็นลง โดยมี ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ

       ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ภารกิจหลักของ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร คือการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประสบภัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุทกภัย อัคคีภัย และภัยหนาว และการออกรับบริจาคโลหิตจากผู้มีจิตกุศล เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย ได้รับอุบัติเหตุ ซึ่งขณะนี้จังหวัดมุกดาหาร ได้เข้าสู่ฤดูหนาว และมีประชาชนเป็นจำนวนมากที่ยังขาดแคลนเครื่องกันหนาว ทางสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จึงได้สนับสนุนในการจัดหาผ้าห่มกันหนาวมามอบให้ผู้ประสพภัยหนาวในครั้งนี้.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว