จังหวัดมุกดาหาร ขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษก ไปยังกระทรวงมหาดไทย

         เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 03.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเชิญคนโทน้ำอภิเษก จากพระอุโบสถ วัดศรีมงคลใต้ (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีข้าราชการพลเรือน ศาล ทหาร ตำรวจ พร้อมด้วยจิตอาสา ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
       ขณะที่ขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษกเดินผ่าน ผู้ร่วมพิธีเเสดงความเคารพ ก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร จะได้เชิญคนโทน้ำขึ้นรถที่จัดเตรียมไว้ เพื่อเดินทางไปยังจุดรวมพลที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งคนโทน้ำอภิเษกจากจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 8 จังหวัด ก่อนจะเดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นจุดรวมพลคนโทน้ำอภิเษกจากจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมเคลื่อนเข้าสู่ปลายทางที่กระทรวงมหาดไทยในวันเดียวกัน.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว