10 พ.ค. 61 จังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีรับมอบหนังสือจากบุตรท่านหนูฮัก พูมสะหวัน อดีตประธานประเทศลาว เพื่อมอบให้แก่อนุสรณ์สถานท่านหนูฮัก พูมสะหวัน

         เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีรับมอบหนังสือจากบุตร ท่านหนูฮัก พูมสะหวัน อดีตประธานประเทศลาว ณ อนุสรณ์สถานบ้านเกิดท่านหนูฮัก พูมสะหวัน บ้านพาลุกา หมู่ที่ 3 ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร โดยท่านดวงไซ หลวงพะสี นักประพันธ์แห่งชาติลาว ผู้จัดทำและรวบรวมเป็นผู้ส่งมอบ จำนวน 159 เล่ม ให้แก่อนุสรณ์สถานฯ ในวันนี้ซึ่งอำเภอหว้านใหญ่ จะได้ประสานกับทางวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ในการดำเนินการแปลหนังสือดังกล่าวเป็นภาษาไทย เพื่อนำไปใช้เป็นแหล่งข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับ ประวัติท่านหนูฮัก พูมสะหวัน ตามเจตนารมณ์ของท่าน ต่อไป
       โดยมี ดร.สุรจิตต์ จันทรสาขา ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร นายศศิพงษา จันทรสาขา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร และนางสาวดารินี บุตดีวงศ์ (ครูแจง) หัวหน้าศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร และญาติพี่น้องฝ่ายไทย นายอำเภอหว้านใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยชาวบ้านพาลุกา ร่วมให้การต้อนรับคณะคุณย่าภูทอน พูมสะหวัน คุณย่าขันแก้ว พูมสะหวัน และท่านดวงไซ หลวงพะสี นักประพันแห่งชาติลาวและคณะอย่างเป็นกันเอง ซึ่งวันนี้เป็นโอกาสเนื่องในวันคล้ายวันเกิด คุณย่าภูทอน พูมสะหวัน อีกด้วย.

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่า