10 พ.ค.61 ผู้ว่าฯ มุกดาหาร จัดประชุมโต๊ะข่าว ดึงส่วนราชการพบปะสื่อมวลชน ประชาสัมพันธ์งานนโยบายสำคัญ

         เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุม โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมโต๊ะข่าวจังหวัดมุกดาหาร ตามโครงการ "ผู้ว่าฯพบสื่อ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชนแขนงต่างๆ เข้าร่วมจำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ และนำเสนอปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้ฝากผ่านทางสื่อมวลชน ไปยังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการให้ส่วนราชการต่างๆ ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรม แผนงาน โครงการต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างถูกต้องตรงกันผ่านทางสื่อมวลชน อาทิเช่น การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระยะที่ 3-4 การพัฒนาอาชีพสร้างรายได้, ผู้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, การใช้มาตรการกฎหมายจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน, การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์, การประชุมคณะกรรมการกาชาด ภาค 7 ที่จะจัดในวันที่ 17 พฤษภาคมนี้ และการประชุมไลออนส์สากล ที่จังหวัดมุกดาหาร
       โดยเฉพาะเรื่องมาตรการกฎหมายจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน และการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งทาง สำนักงาน ปภ. จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ พร้อมทั้งได้มีการสอบถามผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรคของการรณรงค์ ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย เปอร์เซ็นต์ กับทาง ปภ.จังหวัด และรองผู้กำกับ สภ.เมืองมุกดาหาร ซึ่งทราบว่าผลโดยรวมมีประชาชนให้ความร่วมมือด้วยดีมีการสวมใส่หมวกนิรภัยกันมากขึ้น หลังจากได้มีการรณรงค์กันอย่างต่อเนื่อง ภายในตัวเมืองมุกดาหาร
       และเกี่ยวกับเรื่องนี้ นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวชมเชย นายอดุลย์ ศิริมัน หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เทศบาลเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เมืองมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกียวข้อง ทีได้ทำการรณรงค์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยไม่ว่าจะเป็นการนำประชาชน นักเรียน และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ถือแผ่นป้ายรณรงค์สวมหมวกกันน็อค เปอร์เซ็นต์ ตามสี่แยก ถนน สถานศึกษา ส่วนราชการ ห้างสรรพสินค้าต่างๆ ในจังหวัด นับว่าเป็นแบบอย่างที่ดี และน่าจะขยายไปยังอำเภอต่างๆ ทั่วจังหวัด เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน.

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่า