10 พ.ค.61 พัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ขับเคลื่อนโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขังตามบันทึกข้อตกลง MOU

         เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมภูคำ เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร นายสมศักดิ์ ยุทธโอภาส ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมหารือระหว่างหน่วยงาน ที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการประสานความร่วมมือโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง ครั้งที่ 1/2561 พร้อมด้วย นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการในพื้นที่ เข้าร่วมในการประชุม
โดยในที่ประชุมได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับ แนวทางการตั้งโรงงานของผู้ประกอบการที่จะสร้างอยู่ภายในเรือนจำ การรับผู้ต้องขังออกไปฝึกทักษะการทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ เพื่อส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ผู้ต้องขัง และยังเป็นการยกระดับฝีมือแรงงานผู้ต้องขัง อีกด้วย.

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่า