นายอำเภอดงหลวง นำจิตอาสาร่วมกันพัฒนาถนนตามโครงการ "1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ"

         เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร นายสมศักดิ์ บุญจันทร์ นายอำเภอดงหลวง เป็นประธานเปิดโครงการ " 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ " โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลดงหลวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาฯ ตำบลดงหลวงเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 180 คน
       โดยอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร กำหนดให้ถนนเปรมพัฒนา เริ่มตั้งแต่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอดงหลวง ถึงโรงเรียนดงหลวงวิทยา ระยะทาง 5 กิโลเมตร เป็นถนนเฉลิมพระเกียรติของอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ให้หน่วยงานทุกภาคส่วน ประชาชนชาวอำเภอดงหลวง เข้ามามีส่วนร่วมจัดโครงการฯ ทำให้เป็นถนนที่สะอาด สวยงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งของอำเภอ ซึ่งจะมีการเก็บขยะ ปรับภูมิทัศน์ทั้งสองข้างทาง
       นอกจากนี้ทางอำเภอ จะมีการติดตั้งป้ายชื่อถนนเฉลิมพระเกียรติ ประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ประดับต้นไม้สีเหลือง ปรับปรุงต้นไม้ที่มีอยู่เดิมให้สวยงาม ตกแต่งสวนหย่อมบางจุด นำอัตลักษณ์ของอำเภอดงหลวง นำมาตกแต่งให้โดดเด่น ตลอดจนปรับเรื่องระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายจราจรให้เหมาะสม ตลอดจนเชิญชวนประชาชน ที่มีบ้านเรือนอยู่ในบริเวณถนนดังกล่าว มีส่วนร่วมในการปรับหน้าบ้านให้สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยต่อไป.ส.ปชส.มุกดาหาร : รายงาน

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว