สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร จัดงาน "7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน" ประจำปี 2562

         เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ที่หอประชุมแก้วกินรี โรงเรียนมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงาน 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้มีการจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงจัดทำโครงการจัดงาน “7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562” โดยกำหนดให้ทุกจังหวัดจัดงานขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ
       นายสุรพงษ์ เล็กศรัณยพงษ์ สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนดให้ทุกจังหวัดจัดงานวันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562 ขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ในส่วนของจังหวัดมุกดาหาร ได้มีการจัดกิจกรรมซึ่งประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ การประกวดผลงานของนักเรียน การนำผลิตภัณฑ์ของนักเรียนมาจัดแสดงและจำหน่าย พร้อมทั้งมอบรางวัล เกียรติบัตร แก่ผู้ชนะการประกวดผลงานดีเด่น
โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่มาร่วมงานประกอบด้วย นักเรียน ครู ผู้ปกครอง บุคลากรของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร ผู้แทนจากส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดมุกดาหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 140 คน.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว