จังหวัดมุกดาหาร จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ มีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

         เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ที่หอประชุม อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร นายสันธาน สร้อยสำโรง ปลัดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีนายจักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร กล่าวรายงาน พร้อมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
       ทั้งนี้เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีต่อการแพทย์ การสาธารณสุขไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องสุขภาพอนามัย พระองค์ทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริต่างๆครอบคลุมทั้งงานด้านการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาโรค การฟื้นฟู เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในทุกพื้นที่ พร้อมทั้งช่วยเหลือสนับสนุนการบริหารงานโรงพยาบาล ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติส่วนรวม และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
      โดยในโครงการฯมีการจัดกิจกรรมให้บริการประชาชนประกอบด้วย กิจกรรมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการทางการแพทย์ทั่วไป บริการทันตกรรม บริการตรวจตา บริการปรึกษาสุขภาพจิต และกิจกรรมรับบริจาคโลหิต โดยมียอดผู้บริจาคโลหิตรวมทั้งสิ้น จำนวน 247 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต 74,100 ซีซี.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว