10 ส.ค.61 จังหวัดมุกดาหาร จัดงาน “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2561


เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีในงาน “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2561 ซึ่งมีการประกอบพิธีทำบุญเพื่อทิศบุญกุศลให้กำนันผู้ใหญ่บ้านที่ล่วงลับไปแล้ว การมอบรางวัลผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น การอ่านสารของนายกรัฐมนตรี และสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จาก 12 ตำบล 149 หมู่บ้านในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง.

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่า