จังหวัดมุกดาหาร ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562

         เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ที่โครงการธนาคารสินค้าเกษตร หมู่ 5 ตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562 ระดับจังหวัด จัดโดยหน่วยงานในสังกัดกรมประมง ประกอบด้วย สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร ศูนย์วิจัยการพัฒนาการเพาะสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ และประชาชน ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
       นายสมบุญ ธัญญาผล ประมงจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า วันที่ 21 กันยายนของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน กรมประมงได้กำหนดให้สำนักงานประมงจังหวัดและหน่วยงานราชการของกรมประมงในจังหวัด ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามแหล่งน้ำสาธารณทั่วประเทศ และขอความร่วมจากชาวประมงและประชาชนงดจับสัตว์น้ำทุกชนิดในวันที่ 21 กันยายนของทุกปี
       โดยปลาที่ปล่อย เป็นปลากินพืช เช่น ปลาตะเพียนขาว ปลานิล ปลานวลจันทร์จืด หรือที่เรียกกันว่าปลาพอน ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดที่นิยมบริโภคและมีความสำคัญทางเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งที่ใกล้สูญพันธุ์ไปจากแหล่งน้ำธรรมชาติ และเป็นการปล่อยเพิ่มเติมจากที่ได้ปล่อยตามแผนการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านประมงประกอบไปด้วย ปลาตะเพียนขาว ปลานิล ปลานวลจันทร์จืดหรือที่เรียกกันว่าปลาพอน ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดที่นิยมบริโภค และมีความสำคัญทางเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งที่ใกล้สูญพันธุ์ไปจากแหล่งน้ำธรรมชาติ และมอบพันธุ์สัตว์น้ำให้กำนัน และผู้ใหญ่บ้านเพื่อนำไปปล่อยในแหล่งชุมชน เพื่อเป็นการขยายพันธุ์สัตว์น้ำต่อไป.

สงวนลิขสิทธิ์ © ส.ค.43 โดยทีมงาน mukdahannews, muknews

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว