10 ต.ค.60 จังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาร้องทุกข์ เรื่องคอสะพานข้ามลำห้วยลึคึ ขาดและชำรุด

 

         วันที่ 10 ต.ค.60 ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารมอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหารประสานกำลังกับ กกล.รส.จว.มห. กอ.รมน.จว.มห. อำเภอเมืองมุกดาหาร เทศบาลตำบลนาสีนวน และผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหา กรณีประชาชนร้องทุกข์ว่าคอสะพานข้ามลำห้วยลึคึซึ่งเชื่อมระหว่างบ้านบุ่งอุทัยกับบ้านนาเวียงแกและบ้านโนนศรีหักพังและขาดชำรุดรถยนต์ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ทำให้ประชาชนจำนวนมากเดือดร้อน
ขณะตรวจสอบพบว่าคอสะพานข้ามลำห้วยลึคึทรุดตัวและหักพังกว้างประมาณ 2 เมตร ยาว 3 เมตร เนื่องจากดินทรุดตัวเพราะน้ำกัดเซาะ
         ด้านนางอัมพิกา โสดาภักดิ์ ปลัดเทศบาลตำบลนาสีนวนเปิดเผยว่าเมื่อทราบความเดือดร้อนของประชาชนจึงได้ออกแบบการซ่อมคอสะพานดังกล่าวให้ยาวกว่าที่ชำรุด บดอัด และตอกเสาเข็มรองรับก่อนทำคอสะพานเป็นคอนกรีตเพื่อความมั่นคงแข็งแรง จึงอาจจะทำให้ล่าช้าบ้างจนนำมาสู่การร้องทุกข์ แต่ขณะนี้ได้ว่าจ้างผู้รับเหมาซ่อมแซมคอสะพานดังกล่าวแล้ว โดยจะเริ่มซ่อมแซมวันที่ 12 ต.ต. 2560 คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณวันที่ 25 ต.ค. 2560 ประชาชนที่เดือดร้อนพึงพอใจแนวทางและห้วงเวลาการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานภาครัฐ.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว