10 ต.ค.60 จังหวัดมุกดาหาร การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง คืบหน้าไปกว่าร้อยละ 95

         เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ที่ สถานที่ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ซึ่งจัดสร้างขึ้นที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งจะสามารถรองรับประชาชนในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ได้เป็นจำนวนมาก ตามที่จังหวัดมุกดาหาร ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระเมรุมาศจำลองจังหวัดละ 1 แห่ง ขณะนี้ตัวโครงสร้างพระเมรุมาศได้สร้างเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดแล้วกว่าร้อยละ 95 เหลือเพียงองค์ประกอบ และการประดับตกแต่งสถานที่บริเวณโดยรอบ ซึ่งเจ้าหน้าที่ทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร ได้นำเจ้าหน้าที่เข้ามาประดับตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบพระเมรุมาศจำลองตามแบบแปลนที่ ทางกรมศิลปากรกำหนด โดยจะจัดให้มีการประดับตกแต่งบริเวณด้วยดอกดาวเรือง และดอกไม้สีเหลืองทั้งหมด รวมทั้งนำหญ้ามาปูทำสนามหญ้าเนรมิตสวนดอกไม้ประดับ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 เพื่อให้พระเมรุมาศมีความสง่างาม และ สมพระเกียรติพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่จะมีขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นี้.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว