10 ต.ค.60 ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัยในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระบรมศพ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัยในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระบรมศพ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทน หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมฯณ ห้องรับรองสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 4 

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว