11 เม.ย.61 จังหวัดมุกดาหาร เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561

         เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ณ บริเวณหน้าศูนย์บริการแขวงทางหลวงมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 ซึ่ง จัดโดยสำนักงานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนและองค์กรเครือข่ายได้ตระหนักถึงความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน และได้มีการเปิดศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 ในระหว่างวันที่ 11 เมษายน ถึงวันที่ 17 เมษายน 2561
       ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวว่า สำหรับปีนี้จังหวัดมุกดาหาร ตั้งเป้าการเกิดอุบัติเหตุ มีผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บให้มีจำนวนน้อยลงกว่าปี 2560 หรือน้อยที่สุด โดยมุ่งเน้นลดปัจจัยเสี่ยงจากคน ยานพาหนะ และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายที่รณรงค์ให้สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็น คาดเข็มขัดนิรภัยและเมาไม่ขับ พร้อมทั้งเพิ่มความเข้มข้นในการตั้งด่านชุมชน ซึ่งที่ผ่านสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตให้ลดลง ในส่วนของอำเภอทั้ง 7 อำเภอ ได้มีการตั้งจุดตรวจและจุดบริการประชาชน เป็นจุดตรวจหลัก 14 จุด ด่านชุมชน 129 จุด และจุดบริการ 12 จุด เพื่อทำหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามไม่ให้มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่ยานพาหนะ รวมทั้งสร้างแรงกระตุ้นเตือนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ตระหนักถึงผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนด้วย.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว