อบจ.มุกดาหาร จัดรดน้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

         เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้มีการจัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น สมัครสมาน สามัคคีกลมเกลียว โดยนางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวอวยพรให้ผู้บริหาร ราชการ ลูกจ้าง ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความสุขความเจริญทั้งในชีวิตและหน้าที่การงาน
       ต่อมา นายกอบจ.มุกดาหาร ได้นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ บุคลากรต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกันสรงน้ำพระและได้ร่วมกันรดน้ำขอพรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ซึ่งยังถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยอีกด้วย.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว