11 พ.ค.61 มุกดาหาร พร้อมต้อนรับนักแข่งจักรยานทางไกลจากทั่วโลก เข้าร่วมแข่งขัน "The Mekong Bike Ride 2018" ระหว่างวันที่18-20 พฤษภาคม 2561

       เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมสรุปผลเตรียมการจัดมหกรรมแข่งขันจักรยานทางไกลประเทศไทย 2561 ในรายการ The Mekong Bike Ride 2018 บนเส้นทางกลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร-นครพนม-มุกดาหาร) โดยจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นเจ้าภาพดำเนินการแข่งขันใน Stage : 1 (นครพนม-มุกดาหาร) และ Stage : 2 (มุกดาหาร-สกลนคร) ในระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2561 การแข่งขันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และไทยแลนด์ไตรลีก พร้อมผลักดันจังหวัดนครพนม มุกดาหาร และสกลนคร เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวกีฬาชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายผ่านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism)

 

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่า