11 พ.ค.61 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหารร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหว้านใหญ่ จัดกิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญ วันอนุรักษ์ควายไทยกลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านสองคอน

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหารร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหว้านใหญ่ จัดกิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญ วันอนุรักษ์ควายไทย กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านสองคอนหมู่ 2 ตำบลป่งขาม เพื่อตอบแทนบุญคุณควายและกิจกรรมไถนา กิจกรรมถ่ายพยาธิและกิจกรรมปลูกหญ้า มีเกษตรกร 1รายคือนายนัฐกร ว่องไว รับแม่กระบือปี 2553 โครงการธนาคารโค-กระบือ รับมา 2 ตัว ได้ลูก 6 ตัว กำลังท้องอีก 1 ตัว เป็นความภูมิใจของเกษตรกรที่ได้รับแม่กระบือจากโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ.

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่า