11 พ.ค.61 ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผวจ.มุกดาหาร มอบให้ นายปานทอง สระคูพันธ์ รอง ผวจ.มุกดาหารเป็นประธานประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการจำหน่ายสุกรแล้วไม่ได้รับเงิน

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น.ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผวจ.มุกดาหาร มอบให้ นายปานทอง สระคูพันธ์ รอง ผวจ.มุกดาหารเป็นประธานประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการจำหน่ายสุกรแล้วไม่ได้รับเงิน โดยมีส่วนราชการ/อำเภอ ที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรผู้ได้รับความเดือดร้อน เข้าร่วมการประชุมณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร.

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่า