11 พ.ค.61 อบจ.มุกดาหาร ร่วมพิธีปิดการแข่งขัน กีฬาต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติฯ “ภูด่านยาวเกมส์” ครั้งที่ 14

 

         เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายหาญ บันตะบอน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบาก ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2561 “ภูด่านยาวเกมส์” ครั้งที่ 14 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบาก ตำบลบ้านบาก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งได้จัดขึ้นทุกปี และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกหมู่บ้านในตำบลบ้านบาก การจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ได้มีการจัดการแข่งขัน 7 ประเภทกีฬา ดังนี้ กีฬาฟุตบอลประชาชนทั่วไป, กีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง (ประเภทแม่บ้าน) และเยาวชน, กีฬาเซปัคตะกร้อชาย-หญิง, กีฬาเปตองชาย-หญิง ซึ่งทำการแข่งขันในระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2561 ณ สนามโรงเรียนกีฬาบ้านบาก 2 ตำบลบ้านบาก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
       นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า มีความประทับใจในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบาก ซึ่งได้จัดขึ้นทุกปี อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้เยาวชนหันมาใส่ใจเล่นกีฬา และห่างไกลยาเสพติด โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนประชาชนทั่วไปภายในตำบล หันมาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หันมาสนใจการเล่นกีฬา ฝึกซ้อมกีฬา ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแข็งแรง ร่วมกิจกรรมกับคนในชุมชน ทำให้เกิดความรักความสามัคคีกันในหมู่คณะ เสริมสร้างให้นักกีฬามีระเบียบวินัย รู้จักเคารพกฎกติกาการแข่งขัน ซึ่งจะนำไปสู่การห่างไกลยาเสพติดและนำไปสู่การเป็นประชากรที่ดีในสังคมไทย ต่อไป.

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่า