ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร เปิดรับสมัครแข่งขันวิ่งมาราธอนในรายการ " วิ่งมุกดาหาร มาราธอนนานาชาติเพื่อการท่องเที่ยว 2560 "

 

         นายสรศาสตร์ ครองยุติ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร ดำเนินการจัดการแข่งขันวิ่งมุกดาหารมาราธอนนานาชาติขึ้น โดยเป็นกีฬาที่สร้างกระแสให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายอันเป็นการสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร โดยเน้นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นกิจกรรมร่วมฉลองวันสถาปนาจังหวัดมุกดาหารครบรอบ 35 ปี ในเดือนกันยายน 2560 นี้ โดยกำหนดจัดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
         ซึ่งแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 ฟันรัน ระยะทาง 4 กม.(เฉพาะนักเรียนในจังหวัดมุกดาหาร) ประเภทที่ 2 ฟันรัน ระยะทาง 5 กม. สำหรับนักวิ่งจากต่างจังหวัด ประเภทที่ 3 วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กม. และประเภทที่ 4 วิ่งมาราธอน ระยะทาง 42.195 กม.
จังหวัดมุกดาหาร ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 กันยายน 2560 สามารถสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร โทรศัพท์หมายเลข 042 611 306 และในวันที่ 16 กันยายน 2560 สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ในเวลา 13.00 – 20.00 น.

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว