กฐินสามัคคี ณ วัดป่ามโนธรรม (วัดป่าสวนปาล์ม) ประจำปี 2561

         เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ที่ วัดป่ามโนธรรม (วัดป่าสวนปาล์มม) บ้านบุ่งอุทัย ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จัดงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2561 เพื่อนำมาบูรณะปฎิบัติสังขรณ์ เสนาสนะต่างๆ และต่อเติมศาลาปฎิบัติธรรมภายในวัด และยังเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาทำให้พระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงยิ่งขึ้น ซึ่งภายในงานทอดกฐินครั้งนี้ มีสาธุชนผู้มีจิตเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเข้าร่วมอย่างมากมายซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีประธานฝ่ายสงฆ์คือ ท่านพระอาจารย์พล ยโสธโร เจ้าอาวาสวัดภูหล่มขุม ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
       การทอดกฐินเป็นกาลทาน ตามพระวินัยกำหนดเวลาไว้คือตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 สำหรับผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสจะทำการทอดกฐิน ก็สามารถทำได้ในห้วงระยะเวลานี้ ซึ่งหากทำการทอดกฐินก่อน หรือหลังในเวลากำหนดตามพระวินัยนี้ ไม่ถือเป็นการทอดกฐิน.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว