12 ม.ค.61 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร เปิดรับสมัครการฝึกอาชีพหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2561 สมัครฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

         ด้วย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร มีความประสงค์จะรับสมัครเยาวชน ผู้ว่างงานและบุคคลทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป เข้ารับการฝึกอาชีพหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2561 เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทัศนคติเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยจะเปิดรับสมัคร 8 สาขาช่าง ได้แก่
             1.ผู้ประกอบอาหารไทย
             2.ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
             3.พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์
             4.ช่างแต่งผมบุรุษ (ระดับต้น)
             5.ช่างแต่งผมสตรี
             6.ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล้ก
             7.ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม
             8.ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ

        ผู้สนใจมีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร หมายเลขโทรศัพท์ 042-643 765 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2561 เว้นวันหยุดราชการ สมัครฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว