12 ม.ค.62 บรรยากาศการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 จังหวัดมุกดาหาร ภายใต้คำขวัญที่ว่า "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ"

         เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. ที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ขึ้น ภายใต้คำขวัญที่ว่า "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การแสดงบนเวทีของเด็ก การตอบปัญหาชิงรางวัล การประกวดอ่านข่าว การเล่นเกมส์ และการแสดงความสามารถของเด็กในด้านต่างๆ นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานอื่น เช่น สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร โรงพยาบาลมุกดาหาร อินเตอร์เนชั่นแนล และสำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมจัดกิจกรรมพร้อมแจกของขวัญมากมาย
       และอีกแห่ง ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาล ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความรู้ เข้าใจในการแสดงออกถึงความรู้ สามารถด้านต่างๆ เชิงสร้างสรรค์ อย่างเหมาะสมกับวัย โดยได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ ภาคเอกชน ห้างร้าน และประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร ในการบริจาคขนม สิ่งของ เครื่องดื่ม เครื่องเล่น เพื่อเป็นรางวัลสำหรับเด็กเยาวชน ที่ร่วมกิจกรรมในวันนี.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว