12 มี.ค.61 กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ออกหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่สัญจร ให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

 

         เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ที่ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 2 เพื่อให้บริการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง ให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดไกล้เคียง ตามนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อให้บริการรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไป (ไม่รวมหนังสือเดินทางฑูต ราชการ และหนังสือเดินทางของพระภิกษุ) และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียง ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำหนังสือเดินทางที่จังหวัดที่มีสำนักงานหนังสือเดินทางตั้งอยู่ ทั้งนี้ถือว่าเป็นภารกิจสำคัญของการดำเนินนโยบายการฑูตเพื่อประชาชนของกระทรวงการต่างประเทศ
       อธิบดีกรมการกงสุล ได้กล่าวว่า การจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยครั้งแรกจัดขึ้นที่จังหวัดตราด ซึ่งทางกรมการกงสุล ได้พิจารณาเล็งเห็นว่าจังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญในหลายด้าน และเป็นประตูไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยการออกหน่วยในวันนี้ทางกรมการกงสุล ได้นำบุคลากรจำนวนมากมาให้บริการพี่น้องประชาชน โดยมีช่องรับคำร้องถึง 14 ช่อง และเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 12 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561 สำหรับค่าใช้จ่าย อัตราค่าธรรมเนียมยังเป็นอัตราเดิม 1,000 บาท ต่อเล่ม ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ (EMS) 40 บาท ซึ่งหนังสือเดินทางนี้จะสามารถใช้ได้ 5 ปี ในวันแรกของการให้บริการมีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว