ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ปั่นสนุก สูดโอโซน @ หนองสูงถิ่นผู้ไทย " ครั้งที่ 2 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนเมืองหนองสูง
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 05.00 น.

         ด้วยอำเภอหนองสูง กำหนดจัดกิจกรรมปั่นจักรยานส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมผู้ไทยหนองสูง ประจำปี 2561 “ปั่นสนุก สูดโอโซน @ หนองสูงถิ่นผู้ไทย” ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนเมืองหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม ได้ออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน ซึ่งเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบหนึ่ง ที่เป็นกระแสนิยมอย่างกว้างขวางมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึ้น สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : คุณสิทธิชัย 081 - 9650905 / คุณทำนอง 081-1178502

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่า