ผู้ว่าฯ มุกดาหาร รับรางวัลความสำเร็จในการบริหารจัดการคัดแยกขยะได้ครบ 100% ในงานสัมมนา Success of Waste
Separation - Change for Good : ความสำเร็จในการคัดแยกขยะ - เปลี่ยนเพื่อประเทศไทยไร้ขยะ

         เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมงานสัมมนา Success of Waste Separation - Change for Good : ความสำเร็จในการคัดแยกขยะ - เปลี่ยนเพื่อประเทศไทยไร้ขยะ ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย โดยมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย และผู้เกี่ยวข้องร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางจังหวัดมุกดาหาร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้ขึ้นรับรางวัลความสำเร็จในการบริหารจัดการคัดแยกขยะได้ครบ 100% เป็นหนึ่งในจำนวน 42 จังหวัดที่ได้รับรางวัลดังกล่าว.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว