จังหวัดมุกดาหาร ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ตามโครงการ "งดเหล้าเข้าพรรษา" ประจำปี 2562

         เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีการลงนามบันทึกความเข้าใจ(MOU)ตามโครงการ"งดเหล้าเข้าพรรษา"ประจำปี 2562 โดยมีเจ้าคณะอำเภอนิคมคำสร้อย(ธ) และเจ้าคณะอำเภอคำชะอี(ธ) ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการทั้ง 12 หน่วยงาน และภาคส่วนราชการต่างๆในจังหวัด ในการนี้นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร พร้อมบุคลากรในสังกัด ได้ดำเนินพิธีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)"ตามโครงการ"งดเหล้าเข้าพรรษา"ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว