องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมใจอนุรักษ์วัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม "หิ้วถุงผ้า นุ่งผ้าไทย ถือปิ่นโต"

         เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมใจ "หิ้วถุงผ้า นุ่งผ้าไทย ถือปิ่นโต" อนุรักษ์วัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายของ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ที่ได้ให้ความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม และตั้งเป้าหมายในการลด ละ เลิก การใช้พลาสติก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ถุงผ้า และหิ้วปิ่นโตใส่อาหาร นำมารับประทานร่วมกัน
       ทั้งนี้ เพื่อลดปริมาณขยะ งดใช้ถุงพลาสติกในการห่ออาหาร เป็นการรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก ด้วยการหันมาใช้ถุงผ้า ตะกร้า ปิ่นโต ใช้แก้วส่วนตัว หรือไม่รับภาชนะพลาสติกใดๆ เท่านี้ก็สามารถช่วยโลกได้มากกว่าที่คิด ทั้งช่วยประหยัดพลังงานในการผลิต และย่อยสลายถุงพลาสติก ลดปริมาณขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว