มุกดาหาร เลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิง ตามโครงการน้ำพระทัยสู่ภูมิภาค สภาสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562

         เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 11.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิง จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล ร่วมกับจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยหน่วยงาน, องค์กรสมาชิก สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ในจังหวัด ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมกิจกรรม ณ เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

สงวนลิขสิทธิ์ © ส.ค.43 โดยทีมงาน mukdahannews, muknews

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว