12 ก.ย.60 นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ หนองส่างคำ บ้านพังคอง ม.5 และ 10 ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.มุกดาหาร. 

         วันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ หนองส่างคำ บ้านพังคอง หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร หน่วยงานในสังกัดกรมประมง ประกอบด้วย สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร ศูนย์วิจัยการพัฒนาการเพาะสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร ประสานความร่วมมือกับอำเภอเมืองมุกดาหาร อบต.บ้านโคก กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมีนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยส่วนราชการ หน่วยงาน อปท. เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
         สำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่นำมาปล่อยในวันนี้เป็นการปล่อยเพิ่มเติมจากที่ได้ปล่อยตามแผนการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านประมงประกอบไปด้วยปลาตะเพียนขาว ปลานิล ปลานวลจันทร์จืดหรือที่เรียกกันว่าปลาพอน ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดที่นิยมบริโภคและมีความสำคัญทางเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งที่ใกล้สูญพันธุ์ไปจากแหล่งน้ำธรรมชาติ พันธุ์ปลาที่นำมาปล่อยในวันนี้รวมทั้งสิ้น 100,000 ตัว และในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้มอบเกียรติบัตรให้กับประมงอาสาดีเด่น เกษตรกรประมงดีเด่น ปราชญ์ด้านประมง และมอบพันธุ์สัตว์น้ำให้กำนัน และผู้ใหญ่บ้านเพื่อนำไปปล่อยในแหล่งชุมชน เพื่อเป็นการขยายพันธุ์สัตว์น้ำต่อไป.

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว